Other

  • 1-Hun-Valgte-Livet_-ved-Per-Nørgaard-Samvirke-1983
  • 2-En-Personligheds-Fald-Samvirke-1983
  • 3-Ill-ALT-For-Damerne-1987
  • 4-I-Haven-Cato-Thau-Jemsen-HøstSøn-2001-i-samarbejde-med-Dansk-Forfatterforeningen
  • 5-Dommedag-Nu-af-Dina-Gelert-HøstSøns-2006-i-samarbejde-med-Dansk-Forfatterforeningenjpg
  • 6-Paraplyen-Camila-Bache-Andersen-Danskælrerforeningens-Forlag-i-samarbejde-med-Dansk-Forfatterforeningen-2011